YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Graduate Management Admission Test (GMAT)

GMAT Nedir?
GMAT Amerika’daki yüksek lisans ve doktora programlarının işletme, yönetim bölümlerine başvuracak öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. GMAT çoktan seçmeli (Sözel ve Sayısal) ve kompozisyon (Analytical Writing Assessment) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Sözel: 41 soru – 75 dk.
Sayısal: 37 soru – 75 dk.

Kompozisyon bölümünde ise iki soru sorulmakta ve Word programında her bir soru için birer kompozisyon yazılması için 30′ar dk. süre verilmektedir. GMAT sınavında öğrencilerden odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi, mantık, matematik, kavrama ve akıl yürütme becerisi; problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri beklenir.Sözel ve Sayısal bölümlerin değerlendirilmesi hemen yapılabilmesine rağmen kompozisyon bölümünün değerlendirilmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır. Sayısal ve sözel bölümün notlandırılması 0-60; sınavın tamamının notlandırılması 200-800 arası bir skordur. Kompozisyon bölümünün skoru 0-6 arası bir nottur ve diğer bölümden ayrı değerlendirilmektedir. Her sene değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda sınava katılanların yüzde kaçının ortalama kaç puan aldığı bilgisi görülebilir.

% 96 – 99 720
% 79 – 90 630
% 61 – 75 570
% 37 – 50 500

GMAT sınavının amacı nedir?
Lisansüstü İşletme Kabul Sınavı (Graduate Management Admission Test – GMAT), kabul görevlilerine, danışmanlara ve MBA adayı öğrencilere lisansüstü düzeyde bir işletme eğitimi almak için gerekli akademik yeterlikler hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmaktadır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, GMAT, kabul aşamasında göz önünde bulundurulan unsurlardan sadece biridir. Lisans derecesi genel not ortalaması, profesyonel iş deneyimi, tavsiye mektupları ve kişisel ifade gücünü ölçen ‘essay’/ başvuru yazılarıyla birlikte değerlendirilen GMAT sınav sonuçları MBA programlarına kabul edilecek öğrencileri belirlemek için kullanılır.

GMAT, Lisansüstü İşletme Okullarına Kabul için Mutlaka Gerekli mi?
Dünya genelinde yaklaşık 850 lisansüstü işletme okulu kabul edeceği öğrencilerin GMAT sınavında belli bir puanı aşması şartını koşmaktadır. Bunun yanında 450′ye yakın işletme okulu GMAT’ı zorunlu tutmamakla beraber kabul aşamasında dikkate almaktadır. Genellikle ABD dışındaki okullar kabul edecekleri öğrencileri GMAT’a göre daha hafif sınav sistemleri ya da değerlendirme araçları kullanarak belirler.