YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

FCE (First Certificate in English) nedir?

FCE sınavı, iş ve okul yaşantısında; İngiltere ve diğer ülkelerin eğitim kurumlarında upper intermediate seviyesinin göstergesi olarak kabul edilen bir sınavdır. Aralık 2008’de yenilenmiş bu sınavda adayların tüm İngilizce dil becerilerinde başarılı olmaları gerekmektedir.

Hangi Kurumlar FCE sertifikasını kabul eder?

Bu sertifika birçok özel sektör firması, üniversite ve devlet daireleri tarafından kabul görmektedir. Örneğin  American Express, Agfa-Gevaert GmbH, Siemens AG ve  Procter & Gamble gibi firmalar uluslararası ofislerinde yapacakları iş yerleştirmelerinde Cambridge English: First (FCE)sertifikasını baz alırlar. Cambridge English sınavları ayrıca dünyada birçok ülkede göçmenlik işleri için de onaylanmaktadır. 

Eğitim ve iş bulma amaçlı olarak İngilizce'de günlük konuşma ve yazma becerilerine Upper-Intermediate düzeyde sahip olduğunu belgelemek isteyen herkes için uygun bir sınavdır.

Sınav Cambridge Üniversitesi bünyesinde bulunan sınav komisyonu tarafından hazırlanmaktadır ve dünya çapında geçerliliği bulunmaktadır. Türkiye çapındaki üniversitelerin hazırlık sınıflarından muaf sayılmak için bu sınavdan üniversite yönetim kurulu kararına bağlı olarak B ya da C notunu almak yeterli olmaktadır. Bu not ortalama TOEFL IBT için 87-109 puan aralığı, IELTS için 6- 6.5 puan aralığına denk gelmektedir.

Nasıl Başvurulur?

FCE sınavına başvuru için, gerek okullar yada kuruluşlar kanalıyla gerekse bireysel başvuruların doğrudan sınav merkezlerine yapılması gerekmektedir. Gerekli formların doldurulmasının ardından ücretin ödenmesi ve banka dekontunun ilgili merkeze iletilmesi sonrasında kayıt işlemleri ilgili Merkezce gerçekleştirilecek ve başvuranlara sınav gününe ilişkin ayrıntılar sınav öncesinde ayrıca iletilecektir. 

İlgili Sınav Merkezlerinin detaylarına ulaşmak için  internet aracılığı ilehttp://turkey.cambridgeesol.org adresine başvurulmalıdır. Internet sitesi (http://turkey.cambridgeesol.org/) ‘ ne giriş yapıldıktan sonra üst menüde yeralan  ‘Bir sınav merkezi seçin’ linkine basılıp talimatlar takip edilir. Özet olarak başvuru prosedürü normalde üç aşamadan oluşur. Bunlar; sınav seç, sınav merkezi seç ve son olarak sınav merkezi ile iletişime geç’dir.

Sınav Süresi

5 bölümden oluşan sınav toplam 4 saattir .

Sınav Sonuçları Kaç Yıl geçerlidir?

FCE sınavının geçerlilik süre sınırı yoktur , herhangi bir okul diploması gibi olduğundan sınavı basari ile gecen öğrenciler tekrardan sınava girmek zorunda değildirler. Tıpkı bir diploma gibi ömür boyu kullanılabilir.

FCE sınavında Geçerli, Yaygın anlamda kabul gören skor nedir?

FCE sınavı için minimum geçer notu 60 olarak belirlenmiştir. Her bir bölümün toplam not içindeki ağırlığı %20’dir. Üç tip geçme notu vardır (A, B ve C) ve bu notlardan her hangi birini alan adaya B1 seviyesinde Cambridge English Sertifikası verilir. Aşağıda Sınav elde edilecek sonuçlara göre puan baremleri verilmiştir 

Grade

Exam Result

Certificate

Grade A

80-100

FCE Certificate / C1 level

Grade B

75-79

FCE Certificate / B2 level

Grade C

60-74

FCE Certificate / B2 level

Level B1

45-59

Cambridge English Cetificate / B1 level

Fail

0-44

-

Sınav neticesinde öğrenci Grade A seviyesinde bir sonuç elde etmiş ise C1 seviyesinde FCE sertifikası almaya hak kazanır. Eğer öğrenci Grade B yada Grade C seviyesinde bir sonuç elde etmiş ise bu durumda B2 seviyesinde FCE sertifikası almaya hak kazanır. Sınav notu daha düşük olan adaylar, FCE sınavının gerektirdiği standarda ulaşmamış sayılır. Bununla birlikte eğer öğrenci B2 Seviyesinin altında bir sonuç elde etmiş ama B1 seviyesinin üstünde kalmış ise B1 seviyesinde Cambridge English Sertifikasını almaya hak kazanır.

Sınavın İçeriği

FCE sınavı Okuma, Yazma, İngilizce kullanım, Dinleme ve Konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşur ve her bölüm toplam sonucunuzun %20’sini temsil etmektedir.

Okuma Bölümü:

Toplam 1 saat ve 3 bölümden oluşmaktadır. 30 sorudan oluşan okuma bölümünde magazin, gazete ve dergilerden alınan 550–700 kelimeden oluşan metinleri rahatlıkla anlamanız ve çoktan seçmeli soruları cevaplamanız gerekmektedir.
 

Bölümler

Tanımlama

Amaç

Soru

1. Multiple choice

A text followed by multiple-choice questions with four options: A, B, C or D.

understand detail, opinion, gist, attitiude, meaning, tone, purpose and main ideas

8

2. Gapped text

A text with missing sentences; candidates choose the sentence order from a jumbled list.

understand text organisation (how language achieves cohesion and coherence)

7

3. Multiple matching

One or several texts with prompt questions; candidates match the prompt to the relevant section of the text(s).

understand specific information, detail, opinion and attitude

15


Yazma Bölümü:

Toplam 1 saat 20 dakika ve 2 bölümden oluşmaktadır .Mektup, rapor,email ve kısa hikaye gibi en az iki farklı metin yazabilmeniz gerekmektedir. 
 

Bölümler

Tanımlama

Amaç

Soru

1. Compulsory task

Read input information (including adverts, extracts from letters, emails, schedules, etc. of up to 160 words) and write a Letter or Email.

make appropriate use of the input, write for a specific purpose and audience, with accurate language control

120-150

2. Choice of one out of five tasks.

2: (Questions 2-4) Candidates write one of the following: Article, Essay, Letter, Report, Review or Story.
(Question 5. 2 options) Candidates write one of the following, based on one of the set reading texts: Article, Essay, Letter, Report, Review
.

write for a specific purpose and audience, with accurate language control

120-180


İngilizce Kullanımı Bölümü:

Toplam 45 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır . Bu bölümde Dilbilgisi ve kelime  bilginizi ne kadar iyi kullanabildiğiniz test edilir . 
 

Bölümler

Tanımlama

Amaç

Soru

1. Multiple choice

A text with twelve gaps. Candidates choose the correct missing words by answering twelve multiple-choice questions with four options.

Collocation, phrasal verbs, idioms, phrases

12

2. Open cloze

A text with twelve gaps. Candidates fill in the missing words.

Grammatical items

12

3. Word formation

A text with ten gaps. Candidates form the missing words from the given stem words.

Prefixes and suffixes, compound words

10

4. Key word transformations

Eight separate questions, each containing a lead-in sentence, followed by a 'key word' and a second (gapped) sentence. Candidates complete the second sentence in two to five words, and must include the 'key word'.

Grammar and vocabulary

8

Dinleme Bölümü:

Toplam 40 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır  . 30 sorudan oluşan bu bölümde haber programları, sunumlar ve güncel konuşmalar gibi çeşitli kayıtları takip edip anlamanız gerekmektedir. 
 

Bölümler

Tanımlama

Amaç

Soru

1. Multiple Choice

A series of extracts with one or more speakers lasting around 30 seconds each. Candidates answer one multiple choice question per extract, each with three options: A, B or C.

pick out general meaning specific information, understand attitude and/or events from the text.

8

2. Sentence completion

A three-minute monologue or dialogue. Candidates fill in the gaps to complete the sentences.

pick out general meaning or specific information from the text.

10

3. Multiple matching

A series of related monologues lasting around 30 seconds each. Candidates match the extract to the correct option from a list of six.

pick out general meaning specific information, understand attitude and/or events from the text.

5

4. Multiple choice

A three-minute monologue or dialogue. Candidates answer multiple choice questions with 3 options: A, B or C.

pick out general meaning or specific information from the text.

7

Konuşma bölümü:

Toplam 14 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır .Bu bölümde etkili bir şekilde iletişime geçme kabiliyetiniz sınanmaktadır .  
 

Bölümler

Tanımlama

Amaç

Soru

1. Conversation between Interlocutor and each candidate

Candidates take it in turns to answer spoken questions that focus on interactional and social language.

give personal information and talk about past, present and future experiences

3’

2. Individual 'long turn' (1 minute) and response from second candidate (20 seconds)

Each candidate is given a pair of photographs and asked to talk about them, using the prompt questions on the page. The second candidate gives a brief response. Tasks focus on: comparing, describing and expressing opinions.

speak for a long turn using appropriate language

1’ 20 sc

3. Two-way conversation between candidates

Candidates are given spoken instructions, along with visual and written prompts, and work on a decision-making task. The focus is on sustaining the interaction by: sharing ideas, expressing and justifying opinions, agreeing and/or disagreeing, suggesting, speculating, evaluating and negotiating to reach a decision.

give opinions, agree & disagree, make suggestions etc; take turns

3’

4. Discussion related to the task in Part 3

Candidates answer spoken questions that focus on: expressing and justifying opinions, agreeing and/or disagreeing.

give and justify opinions, agree & disagree, take turns and explore topics

4’

FCE Sınavının YDS'ye göre eşdeğerlilik puanları nedir?

FCE

ÜDS / KPDS /YDS

A

92

B

86

C

75

FCE Yetkili Sınav Merkezleri

Yetkili Merkezin Adı

Kod

 Şehir

The Turco-British Association Ankara

TR011

Ankara

Antalya Koleji

TR041

Antalya

The British Council, Istanbul

TR002

Istanbul

3 H Egitim Danismanlik (3h Education Consultancy)

TR096

Izmir

Evrim School of Languages

TR031 Mersin